Vannsjekk

I 2016 var det registrert 41 302 vannskader ifølge vannskadestatistikken (vask). Halvparten av disse skyldes slitasje og elde mens den nest største grunnen er tett avløp og tilbakeslag. Andre grunner er blant annet korrosjon, produktfeil, brukerfeil mm.

Når skadene skyldes skade eller dårlig vedlikehold, eller at lekkasjen har oppstått over tid, har ikke forsikringsselskapet ansvar for å dekke skaden.

En rapport fra Sintef Byggforsk fremhever at de fleste lekkasjer kommer fra rør.

Vannsjekken er en sikkerhetskontroll som skal kunne påvise feil, skader og mangler som kan føre til fremtidige vannskader. I følge statistikken (fra vannskadestatistikken) vil svært mange av disse skadene ikke kvalifisere til dekning av forsikringsselskap og boligeierne får seg en svært ubeleilig og kostbar utfordring.

Sintef Byggforsk anbefaler boligeiere blant annet kartlegging av installasjoners levetid for å kunne gi råd om nødvendig utskifting.

Det anbefales at fagfolk ser på vvs-anlegget hvert femte år. Dette fordi at det som regel er store kostnader forbundet med vannskader i bolig og våtrom.

Rk Rør Service har kvalifisert personell med lang erfaring som utfører vannsjekk for kunder som ønsker å få en gjennomgang av røranlegget i boligen. En slik sjekk kan være med på å avdekke risikofaktorer som vil kunne forhindre og forebygge vannskade

shutterstock_596990645