Noen av våre prosjekter

Pågående prosjekter

Sortland/Blåbyen hotel

Hotellet skal bygges på kaikanten midt i sentrum av Sortland og vil bli det største i Vesterålen. Det er på totalt nær 6 000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer som vil romme 128 hotellrom,
en konferansedel og restaurant.

Resepsjonen og restauranten plasseres i hotellets førsteetasje, hvor mye av fasaden bygges i glass.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

MS Finnmarken - Hurtigrutemuseum

Restaurering og bygging på den eksisterende bygningsmassen i tilknytning til vernebygget som vil gjøre at hele Hurtigrutemuseet vil fremstå som nytt og moderne.

Vernebygget over MS Finnmarken blir ca. 3600 kvadratmeter stort. Det meste av bygget vil være i glass og stål.

Rk Rør Anlegg leverer rørentreprise.

Ibestad sykehjem og omsorgsbolig

Prosjektet omfatter oppføring av nytt sykehjem for 16 pasienter, og to omsorgsboliger med seks boenheter.

Første byggetrinn er å bygge det nye sykehjemmet. Eksisterende sykehjem vil være fullt operativt mens vi bygger det nye. Planlagt ferdigstillelse av nytt sykehjem er sommeren 2020.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Firkanten i Bodø

Bygget ligger sentralt i Bodø og har et bruttoareal på ca. 9 410 m2 fordelt på 6 etasjer og kjeller. Virksomheten er salgslokale, kantine og kontorer.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Tinden Brygge, Tindvær

Tinden Brygge skal stå ferdig høsten 2016 og vil bestå av 20 selveier leiligheter samt næringsarealer og parkeringshus på to plan. Bygget er på 6 etasjer.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Thon Hotel Harstad

Tilbygg av hotell/motell tilsvarende 2 bygninger i Harstad med 51 leiligheter. Selve byggingen startet September 2019 med en beregnet byggeperiode på 17 måneder.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise

Lier hybelbygg

Renovering hybelbygg.

Rk Rør Anlegg AS leverer Teknisk totalentreprise - Rørleggerarbeider.

Billingstadsletta

Nybygg. Bygget skal oppføres på Billingstadsletta 35.

Rk Rør Anlegg AS leverer Teknisk totalentreprise - Rørleggerarbeid inkl. prosjektering

Hagaløkkveien

Holtefjell Eiendom skal totalrenovere et 5.600 kvadratmeter stort kontorbygg i Hagaløkkveien i Asker sentrum.

Rk Rør Anlegg AS leverer Teknisk totalentreprise - Rørleggerarbeid.

Avsluttede prosjekter

Mercurveien 39 i Harstad

Mercurveien 39 er et næringlokale på ca 2000 m2.

Rk Rør Anlegg AS skal levere komplett sanitær og varmeanlegg.

Hegdehaugs veien 25B

På tomta kommer et flott bygg over syv etasjer med næringslokale i 1. etg og til sammen 15 leiligheter i etasjene over. På toppen blir det takterrasse.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Lødingen Skole

Ny 1-10 skole i Lødingen skal bygges på tomten til den tidligere barneskolen. Den nye skolen skal også inneholde en ny kultursal/storsal for det aktive lokalsamfunnet.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Mosvoll Omsorgsboliger

Nybygg av omsorgsboliger som består av en bygning i Meløy med 8 leiligheter på en etasje. Selve byggingen startet September 2017 med en beregnet byggeperiode på 11 måneder til en anslått kostnad på 30 mnok med et brutto areal på 1100 m².

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Avinor Vaskehall

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme og sanitær.

Setermoen Boliger

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer sanitær, varme og fjærnvarme.

Malmporten Handelspark i Narvik

Prosjektet er lokalisert midt i Narvik sentrum på den tidligere utskipningstomten til LKAB for malm fra Kiruna. Bygget er på ca. 11 000 m2 fordelt på Malmporten Handelspark med 5 500 m2, og Coop Obs Bygg som med 5 500 m2.

Rk Rør Anlegg AS skal levere prosjekteringsarbeid for varme, sanitær og sprinkler arbeider samt ventilasjonsarbeider.

Postterminalen i Bjerkvik
Rk Rør As har ferdigstilt arbeidene på den nye Postterminalen i Bjerkvik
- Varmeanlegg
- Sanitæranlegg
- Sprinkleranlegg

LKAB - Pakke 2B
- Vannbåren varme
- Trykkluft
- Sanitærinstallasjoner
- Støvsugerledning
- Spyle/slukke-vann
- Pumpeledning/slamvann

LKAB - Kai 7
- Spyle/slukke-vann
- Avløp
- Pumpeledning/slamvann

Høyskolen i Narvik
- Ombygging av kjøleanlegg
Kjøleteknisk leveranse

TransporterLkab

Transporter LKAB

PumperTekniskLkab

Teknisk rom LKAB

VarmeVifteLkab

Varme LKAB

Kai7Lkab

Kai 7 LKAB

HeleTekniskForfra

Høyskolen i Narvik