Noen av våre prosjekter

Firkanten i Bodø

Bygget ligger sentralt i Bodø og har et bruttoareal på ca. 9 410 m2 fordelt på 6 etasjer og kjeller. Virksomheten er salgslokale og kantine i plan 1 og kontorer i plan 2-6.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Malmporten Handelspark i Narvik

Prosjektet er lokalisert midt i Narvik sentrum på den tidligere utskipningstomten til LKAB for malm fra Kiruna. Størrelsen på bygget er på ca. 11 000 m2 fordelt på Malmporten Handelspark med 5 500 m2, og Coop Obs Bygg som med 5 500 m2.

Rk Rør Anlegg AS skal levere prosjekteringsarbeid for varme, sanitær og sprinkler arbeider samt ventilasjonsarbeider.

Lødingen Skole

Ny 1-10 skole i Lødingen skal bygges på tomten til den tidligere barneskolen. Den nye skolen skal også inneholde en ny kultursal/storsal for det aktive lokalsamfunnet.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Mosvoll Omsorgsboliger

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Hegdehaugs veien 25B

På tomta kommer et flott bygg over syv etasjer med næringslokale i 1. etg og til sammen 15 leiligheter i etasjene over. På toppen blir det takterrasse.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Setermoen Boliger

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer sanitær, varme og fjærnvarme.

Avinor Vaskehall

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme og sanitær.

Mercurveien 39 i Harstad

Mercurveien 39 er et næringlokale på ca 2000 m2.

Rk Rør Anlegg AS skal levere komplett sanitær og varmeanlegg.

Postterminalen i Bjerkvik
Rk Rør As har ferdigstilt arbeidene på den nye Postterminalen i Bjerkvik
- Varmeanlegg
- Sanitæranlegg
- Sprinkleranlegg

PostenSkisseHeleBygg

Postterminalen i Bjerkvik

LKAB - Pakke 2B
- Vannbåren varme
- Trykkluft
- Sanitærinstallasjoner
- Støvsugerledning
- Spyle/slukke-vann
- Pumpeledning/slamvann

LKAB - Kai 7
- Spyle/slukke-vann
- Avløp
- Pumpeledning/slamvann

Høyskolen i Narvik
- Ombygging av kjøleanlegg
Kjøleteknisk leveranse

TransporterLkab

Transporter LKAB

PumperTekniskLkab

Teknisk rom LKAB

VarmeVifteLkab

Varme LKAB

Kai7Lkab

Kai 7 LKAB

HeleTekniskForfra

Høyskolen i Narvik