Pågående prosjekter

Ibestad sykehjem og omsorgsbolig

Prosjektet omfatter oppføring av nytt sykehjem for 16 pasienter, og to omsorgsboliger med seks boenheter.

Første byggetrinn er å bygge det nye sykehjemmet. Eksisterende sykehjem vil være fullt operativt mens vi bygger det nye. Planlagt ferdigstillelse av nytt sykehjem er sommeren 2020.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Park 34, Narvik

Park 34 blir et stilsikkert, elegant bygg beliggende i Tore Hunds gate. Leilighetene ligger sentralt til i Narvik sentrum, og med kort avstand til det meste av fasiliteter.

Prosjektet inneholder 14 leiligheter i størrelsen fra 40 kvadratmeter til
175 kvadratmeter. Parkering tilknyttet boligene i egen parkeringskjeller.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Utførende.

Hammerfest sykehus

Nye Hammerfest sykehus har en ramme
på totalt 2,6 milliarder kroner, arealene
til Sykehusapotek Nord og UiT inkludert. Kommunen sine arealer er
utenom rammen.

Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og
7 rom for røntgen og radiologi.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Utførende.

Quality Hotell Harstad

11 etasjes hotell med 180 hotellrom,
konferansekapasitet til 700 samt bar og restaurant. Det vil bli drevet med Nordic Choice-kjeden Qualitys konsept.

Det oppføres i det nye Kaarbøkvarteret i sentrum av Harstad, med byggestart i andre kvartal i år. Hotellet ventes å stå ferdig om snaut to år.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Narvik Brannstasjon

Narvik kommune skal bygge ny brannstasjon for Ofoten Brann IKS.
BP3 har prosjektledelse og teknisk byggeherreombud for en
totalentreprise på
133,5 millioner norske kroner.

Selve byggingen startet august 2020 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme, trykkluft (16 bar), pusteluft (330 bar), vaskeanlegg.

MAXBO Holmen

Nytt byggevarehus for Maxbo
på Holmen i Asker.

Selve bygget består av en lagerhall
på 1712m2, butikklokaler på 930m2, varemottak på 141m2 sosial sone
på 185m2, fellesarealer på til
sammen 210m2 i nederste plan.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Harstad/Narvik lufthavn Evenes

Utvidelse av bagasjehall.

Utvidelsen er på cirka 330 kvadratmeter
i en akse mot øst, og har en kostnadsramme på cirka 21 millioner kroner.

Årsaken til utbyggingen er at bagasjehallen blir større. Dette skal øke kapasiteten i bagasjehallen, og ivareta helse-, miljø, og sikkerhetskravene.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme, kjøling og sprinkel.
Prosjekterende og utførende.

Borkenes skole

Oppgradering og utbygging av
Borkenes skole.

Tiltaket omfatter riving av bestående mellomtrinnsbygg og spesialromsfløy hvor sistnevnte erstattes av et nytt tilbygg mot øst. Tilbygget er orientert i retning nord-sør og plasseres slik at det dekker fotavtrykket til spesialromsfløyen og strekker seg videre mot nord med en forskyvning på midten. Ny hovedinngang til skolen etableres ved forskyvningen på sør-østsiden av tilbygget.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Utførende.

Gangsås Alle

Bygget inneholder 16 leiligheter mellom 50 og 98 m2 BRA.

Leilighetene i Gangsås Allé har praktiske arealeffektive planløsninger, gode kvaliteter og et leveranseomfang som vil skille seg ut i nyboligmarkedet.

Parkering er lokalisert under bygget med heis og trapp adkomst til hvert leilighetsplan.

Rk Rør Anlegg AS leverer Sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Tangentoppen Leiligheter

Tangentoppen AS skal utvikle og gjennomføre nybygg ved
Tangentoppen på Nesodden.

Prosjektet skal etableres med en bygning med totalareal på ca 8960 kvm (BRA) fordelt på 4 Hus Bygg A, Bygg B, Bygg C og Bygg D (plan u med parkering, lager og tekniske rom, Plan 1,med næring og plan 2 – 5 med leiligheter totalt 50 stk) + takplaner med grønne uteraealer. Teknisk rom på nederste plan.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.