Pågående prosjekter

Helsehus Harstad

Harstad kommune skal bygge nytt helsehus, så og si vegg-i-vegg med Harstad sykehus, på nordsiden. Helsehuset vil etter planen stå ferdig i slutten av 2024. Helsehuset skal plasseres på tomten ved Universitetssykehuset Nord-Norge avd. Harstad. Bygget planlegges med 4. etg. På 20400m2 BTA. Oppstart byggeplass desember 2022. Ferdigstilling 4. kvartal 2024.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Fjelldal brannskole

Statsbygg starter byggingen av nytt undervisningsbygg i sommer. Etter planen kan 80 fagskolestudenter ha sin første skoledag i Tjeldsund høsten 2023.

De to neste årene blir det stor aktivitet på Fjelldal. Eksisterende infrastruktur skal endres og få en betydelig oppgradering og det bygges nytt undervisningsbygg. Statsbygg har fått ansvaret for dette, og planen er at det skal stå klart sommeren 2023.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Narvik Helsehus

Narvik kommune skal bygge helsehus på Furumoen i Narvik, samlokalisert med Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) nye sykehus, og med kommunens største eksisterende sykehjem.

Kommunestyret i Narvik kommune vedtok bygging av det nye helsehuset i juni 2020.

Byggestart: 2021 - Offisiell åpning: 2024

Totalentreprenør: HENT

Kostnader: Ramme 460 MNOK - Samlet areal: 6905 m2 (BTA)

Kjøsterud parkeringshus

Nybygg av p-hus/parkeringskjeller i Drammen på 4 etasjer. Selve byggingen startet januar 2022 med en beregnet byggeperiode på 21 måneder til en anslått kostnad på 30 millioner norske kroner med et brutto areal på 3500 m2.

Prosjektet er en totalentreprisekontrakt for oppføring av nytt P-hus over fire plan. Bygget skal innrammes i grønne planter som villvin på alle fasader, samt sedum og blomstereng på taket.

Rk Rør Anlegg AS er VVS-entreprenør.

Hammerfest sykehus

Nye Hammerfest sykehus har en ramme
på totalt 2,6 milliarder kroner, arealene
til Sykehusapotek Nord og UiT inkludert. Kommunen sine arealer er
utenom rammen.

Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og
7 rom for røntgen og radiologi.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær og sprinkel. Utførende.

Tangentoppen Leiligheter

Tangentoppen AS skal utvikle og gjennomføre nybygg ved
Tangentoppen på Nesodden.

Prosjektet skal etableres med en bygning med totalareal på ca 8960 kvm (BRA) fordelt på 4 Hus Bygg A, Bygg B, Bygg C og Bygg D (plan u med parkering, lager og tekniske rom, Plan 1,med næring og plan 2 – 5 med leiligheter totalt 50 stk) + takplaner med grønne uteraealer. Teknisk rom på nederste plan.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Arena Larsneset

Midt i Harstad har du snart mulighet til å bo på byens mest solrike tomt! Her får du flott utsikt, innendørs parkering og kort vei til byens fasiliteter. Første byggetrinn vil bestå av ca. 50 leiligheter fra 50 til 100 kvadratmeter.

Byggestart er planlagt i løpet av 2021.

Det unike boligprosjektet vil i tillegg til leilighetene inneholde shopping, service, kultur og opplevelser. Servicefunksjoner og handel blir å finne kun en heistur unna, og på taket av senterdelen får du tilgang til felles grøntareal.

MAXBO Holmen

Nytt byggevarehus for Maxbo
på Holmen i Asker.

Selve bygget består av en lagerhall
på 1712m2, butikklokaler på 930m2, varemottak på 141m2 sosial sone
på 185m2, fellesarealer på til
sammen 210m2 i nederste plan.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.