Pågående prosjekter

Hammerfest sykehus

Nye Hammerfest sykehus har en ramme
på totalt 2,6 milliarder kroner, arealene
til Sykehusapotek Nord og UiT inkludert. Kommunen sine arealer er
utenom rammen.

Det nye sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og
7 rom for røntgen og radiologi.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Utførende.

Tangentoppen Leiligheter

Tangentoppen AS skal utvikle og gjennomføre nybygg ved
Tangentoppen på Nesodden.

Prosjektet skal etableres med en bygning med totalareal på ca 8960 kvm (BRA) fordelt på 4 Hus Bygg A, Bygg B, Bygg C og Bygg D (plan u med parkering, lager og tekniske rom, Plan 1,med næring og plan 2 – 5 med leiligheter totalt 50 stk) + takplaner med grønne uteraealer. Teknisk rom på nederste plan.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Arena Larsneset

Midt i Harstad har du snart mulighet til å bo på byens mest solrike tomt! Her får du flott utsikt, innendørs parkering og kort vei til byens fasiliteter. Første byggetrinn vil bestå av ca. 50 leiligheter fra 50 til 100 kvadratmeter.

Byggestart er planlagt i løpet av 2021.

Det unike boligprosjektet vil i tillegg til leilighetene inneholde shopping, service, kultur og opplevelser. Servicefunksjoner og handel blir å finne kun en heistur unna, og på taket av senterdelen får du tilgang til felles grøntareal.

Quality Hotell Harstad

11 etasjes hotell med 180 hotellrom,
konferansekapasitet til 700 samt bar og restaurant. Det vil bli drevet med Nordic Choice-kjeden Qualitys konsept.

Det oppføres i det nye Kaarbøkvarteret i sentrum av Harstad, med byggestart i andre kvartal i år. Hotellet ventes å stå ferdig om snaut to år.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Narvik Brannstasjon

Narvik kommune skal bygge ny brannstasjon for Ofoten Brann IKS.
BP3 har prosjektledelse og teknisk byggeherreombud for en
totalentreprise på
133,5 millioner norske kroner.

Selve byggingen startet august 2020 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme, trykkluft (16 bar), pusteluft (330 bar), vaskeanlegg.

MAXBO Holmen

Nytt byggevarehus for Maxbo
på Holmen i Asker.

Selve bygget består av en lagerhall
på 1712m2, butikklokaler på 930m2, varemottak på 141m2 sosial sone
på 185m2, fellesarealer på til
sammen 210m2 i nederste plan.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Borkenes skole

Oppgradering og utbygging av
Borkenes skole.

Tiltaket omfatter riving av bestående mellomtrinnsbygg og spesialromsfløy hvor sistnevnte erstattes av et nytt tilbygg mot øst. Tilbygget er orientert i retning nord-sør og plasseres slik at det dekker fotavtrykket til spesialromsfløyen og strekker seg videre mot nord med en forskyvning på midten. Ny hovedinngang til skolen etableres ved forskyvningen på sør-østsiden av tilbygget.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Utførende.

   

Gangsås Alle

Bygget inneholder 16 leiligheter mellom 50 og 98 m2 BRA.

Leilighetene i Gangsås Allé har praktiske arealeffektive planløsninger, gode kvaliteter og et leveranseomfang som vil skille seg ut i nyboligmarkedet.

Parkering er lokalisert under bygget med heis og trapp adkomst til hvert leilighetsplan.

Rk Rør Anlegg AS leverer Sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.