Avsluttede prosjekter

Narvik Brannstasjon

Narvik kommune skal bygge ny brannstasjon for Ofoten Brann IKS.
BP3 har prosjektledelse og teknisk byggeherreombud for en
totalentreprise på
133,5 millioner norske kroner.

Selve byggingen startet august 2020 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme, trykkluft (16 bar), pusteluft (330 bar), vaskeanlegg.

Gangsås Alle

Bygget inneholder 16 leiligheter mellom 50 og 98 m2 BRA.

Leilighetene i Gangsås Allé har praktiske arealeffektive planløsninger, gode kvaliteter og et leveranseomfang som vil skille seg ut i nyboligmarkedet.

Parkering er lokalisert under bygget med heis og trapp adkomst til hvert leilighetsplan.

Rk Rør Anlegg AS leverer Sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Narvik Brannstasjon

Narvik kommune skal bygge ny brannstasjon for Ofoten Brann IKS.
BP3 har prosjektledelse og teknisk byggeherreombud for en
totalentreprise på
133,5 millioner norske kroner.

Selve byggingen startet august 2020 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme, trykkluft (16 bar), pusteluft (330 bar), vaskeanlegg.

Quality Hotell Harstad

11 etasjes hotell med 180 hotellrom,
konferansekapasitet til 700 samt bar og restaurant. Det vil bli drevet med Nordic Choice-kjeden Qualitys konsept.

Det oppføres i det nye Kaarbøkvarteret i sentrum av Harstad, med byggestart i andre kvartal i år. Hotellet ventes å stå ferdig om snaut to år.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Borkenes skole

Oppgradering og utbygging av
Borkenes skole.

Tiltaket omfatter riving av bestående mellomtrinnsbygg og spesialromsfløy hvor sistnevnte erstattes av et nytt tilbygg mot øst. Tilbygget er orientert i retning nord-sør og plasseres slik at det dekker fotavtrykket til spesialromsfløyen og strekker seg videre mot nord med en forskyvning på midten. Ny hovedinngang til skolen etableres ved forskyvningen på sør-østsiden av tilbygget.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Utførende.

Ibestad sykehjem og omsorgsbolig

Prosjektet omfatter oppføring av nytt sykehjem for 16 pasienter, og to omsorgsboliger med seks boenheter.

Første byggetrinn er å bygge det nye sykehjemmet. Eksisterende sykehjem vil være fullt operativt mens vi bygger det nye. Planlagt ferdigstillelse av nytt sykehjem er sommeren 2020.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Park 34, Narvik

Park 34 blir et stilsikkert, elegant bygg beliggende i Tore Hunds gate. Leilighetene ligger sentralt til i Narvik sentrum, og med kort avstand til det meste av fasiliteter.

Prosjektet inneholder 14 leiligheter i størrelsen fra 40 kvadratmeter til
175 kvadratmeter. Parkering tilknyttet boligene i egen parkeringskjeller.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme og sprinkel. Utførende.

Harstad/Narvik lufthavn Evenes

Utvidelse av bagasjehall.

Utvidelsen er på cirka 330 kvadratmeter
i en akse mot øst, og har en kostnadsramme på cirka 21 millioner kroner.

Årsaken til utbyggingen er at bagasjehallen blir større. Dette skal øke kapasiteten i bagasjehallen, og ivareta helse-, miljø, og sikkerhetskravene.

Rk Rør Anlegg AS leverer sanitær, varme, kjøling og sprinkel.
Prosjekterende og utførende.

Sortland/Blåbyen hotel

Hotellet ble bygget på kaikanten midt
i sentrum av Sortland og er det største
i Vesterålen. Det er på totalt nær 6 000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer
som vil romme 128 hotellrom,
en konferansedel og restaurant.

Resepsjonen og restauranten plasseres
i hotellets førsteetasje, hvor mye av fasaden bygges i glass.

Rk Rør Anlegg AS leverte sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

MS Finnmarken - Hurtigrutemuseum

Restaurering og bygging på den eksisterende bygningsmassen i tilknytning til vernebygget som vil gjøre at hele Hurtigrutemuseet vil fremstå som
nytt og moderne.

Vernebygget over MS Finnmarken er
ca. 3600 kvadratmeter stort. Det meste
av bygget er i glass og stål.

Rk Rør Anlegg leverte sanitær, varme, kjøling og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Firkanten i Bodø

Hundholmen Byutvikling sitt nye signalbygg Firkanten i Bodø.

Bygget ligger sentralt i Bodø og har et bruttoareal på ca. 9 410 m2 fordelt på
6 etasjer og kjeller. Virksomheten er salgslokale, kantine og kontorer.

Rk Rør Anlegg AS leverte og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Tinden Brygge, Tindvær

Tinden Brygge sto ferdig høsten 2016 og består av 20 selveier leiligheter samt næringsarealer og parkeringshus på to plan. Bygget er på 6 etasjer.

Rk Rør Anlegg AS leverte rørentreprise.

Thon Hotel Harstad

Tilbygg av hotell/motell tilsvarende
2 bygninger i Harstad med 51 leiligheter.
Selve byggingen startet september 2019
med en beregnet byggeperiode
på 17 måneder.

Rk Rør Anlegg AS leverte sanitær, varme, kjøling og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Mercurveien 39 i Harstad

Mercurveien 39 er et næringlokale
på ca. 2000 m2.

Rk Rør Anlegg AS leverte sanitær, varme og trykkluft (16 bar). Prosjekterende og utførende.

Hegdehaugs veien 25B

På tomta er nå et flott bygg over syv etasjer med næringslokale i 1. etg og
til sammen 15 leiligheter i etasjene over.
På toppen er det takterrasse.

Rk Rør Anlegg AS leverte og monterte varme, sanitær og sprinkler.

Lødingen Skole

Ny 1-10 skole i Lødingen er bygget
på tomten til den tidligere barneskolen.
Den nye skolen inneholder også
en ny kultursal/storsal for det aktive lokalsamfunnet.

Rk Rør Anlegg AS leverte sanitær, varme og sprinkel. Prosjekterende og utførende.

Mosvoll Omsorgsboliger

Nybygg av omsorgsboliger som består av en bygning i Meløy med 8 leiligheter på en etasje. Selve byggingen startet september 2017 med en beregnet byggeperiode på 11 måneder til en anslått kostnad på 30 mnok med et brutto areal på 1100 m².

Rk Rør Anlegg AS leverte og monterte varme, sanitær og sprinkler.

Malmporten Handelspark i Narvik

Prosjektet er lokalisert midt i Narvik sentrum på den tidligere utskipningstomten til LKAB for malm fra Kiruna. Bygget er på ca. 11 000 m2 fordelt på Malmporten Handelspark med 5 500 m2, og Coop Obs Bygg som med 5 500 m2.

Rk Rør Anlegg AS skal levere prosjekteringsarbeid for varme, sanitær og sprinkler arbeider samt ventilasjonsarbeider.

Postterminalen i Bjerkvik

Rk Rør As har ferdigstilt arbeidene på den nye Postterminalen i Bjerkvik
- Varmeanlegg
- Sanitæranlegg
- Sprinkleranlegg