Avsluttede prosjekter

Blåbyen hotell
MS Finnmarken
Firkanten+1

Sortland/Blåbyen hotel

Hotellet skal bygges på kaikanten midt i sentrum av Sortland og vil bli det største i Vesterålen. Det er på totalt nær 6 000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer som vil romme 128 hotellrom,
en konferansedel og restaurant.

Resepsjonen og restauranten plasseres i hotellets førsteetasje, hvor mye av fasaden bygges i glass.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

MS Finnmarken - Hurtigrutemuseum

Restaurering og bygging på den eksisterende bygningsmassen i tilknytning til vernebygget som vil gjøre at hele Hurtigrutemuseet vil fremstå som nytt og moderne.

Vernebygget over MS Finnmarken blir ca. 3600 kvadratmeter stort. Det meste av bygget vil være i glass og stål.

Rk Rør Anlegg leverer rørentreprise.

Firkanten i Bodø

Hundholmen Byutvikling sitt nye signalbygg Firkanten i Bodø.

Bygget ligger sentralt i Bodø og har et bruttoareal på ca. 9 410 m2 fordelt på
6 etasjer og kjeller. Virksomheten er salgslokale, kantine og kontorer.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

TindenBrygge_01
thon-hotel-harstad
Mercurveien 39

Tinden Brygge, Tindvær

Tinden Brygge skal stå ferdig høsten 2016 og vil bestå av 20 selveier leiligheter samt næringsarealer og parkeringshus på to plan. Bygget er på 6 etasjer.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise.

Thon Hotel Harstad

Tilbygg av hotell/motell tilsvarende 2 bygninger i Harstad med 51 leiligheter. Selve byggingen startet september 2019 med en beregnet byggeperiode
på 17 måneder.

Rk Rør Anlegg AS leverer rørentreprise

Mercurveien 39 i Harstad

Mercurveien 39 er et næringlokale på
ca. 2000 m2.

Rk Rør Anlegg AS skal levere komplett sanitær og varmeanlegg.

hegdehaugsveien_25b
lodingen_skole_05
Mosvold omsorgsboliger

Hegdehaugs veien 25B

På tomta kommer et flott bygg over syv etasjer med næringslokale i 1. etg og til sammen 15 leiligheter i etasjene over. På toppen blir det takterrasse.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Lødingen Skole

Ny 1-10 skole i Lødingen skal bygges på tomten til den tidligere barneskolen. Den nye skolen skal også inneholde en ny kultursal/storsal for det aktive lokalsamfunnet.

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Mosvoll Omsorgsboliger

Nybygg av omsorgsboliger som består av en bygning i Meløy med 8 leiligheter på en etasje. Selve byggingen startet September 2017 med en beregnet byggeperiode på 11 måneder til en anslått kostnad på 30 mnok med et brutto areal på 1100 m².

Rk Rør Anlegg AS leverer og monterer varme, sanitær og sprinkler.

Foto 23. september 2019
PostenSkisseHeleBygg

Malmporten Handelspark i Narvik

Prosjektet er lokalisert midt i Narvik sentrum på den tidligere utskipningstomten til LKAB for malm fra Kiruna. Bygget er på ca. 11 000 m2 fordelt på Malmporten Handelspark med 5 500 m2, og Coop Obs Bygg som med 5 500 m2.

Rk Rør Anlegg AS skal levere prosjekteringsarbeid for varme, sanitær og sprinkler arbeider samt ventilasjonsarbeider.

Postterminalen i Bjerkvik

Rk Rør As har ferdigstilt arbeidene på den nye Postterminalen i Bjerkvik
- Varmeanlegg
- Sanitæranlegg
- Sprinkleranlegg